logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
minus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty
   minus Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjno Kadrowy
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
   minus Referat Gospodarki Nieruchomościami
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Promocji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   plus Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-06-12 14:56:16 - Karta Informacyjna RO-1 - Decyzja w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego. (108.43 kB)
2007-06-12 15:03:56 - Karta Informacyjna RO-2 - Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. (67.02 kB)
2008-04-10 12:31:51 - Karta informacyjna RO-3 - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. (77.85 kB)
2008-04-10 12:35:21 - Karta informacyjna RO-5 - Nadanie szkole lub placówce imienia. (58.47 kB)
2008-04-10 12:37:50 - Karta informacyjna RO-6 - Przyznanie nagród Burmistrza Szczebrzeszyna nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. (71.83 kB)
2008-04-10 12:39:26 - Karta informacyjna RO-7 - Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne. (76.11 kB)
2008-04-10 12:51:41 - Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (27.50 kB)
2008-04-10 12:55:18 - Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (28.00 kB)
2008-04-10 13:02:13 - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (73.50 kB)
2012-10-01 08:41:23 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych (38.86 kB)
2018-05-09 14:48:07 - Zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki oświatowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (17.23 kB)
2018-05-09 14:48:21 - Dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego (92.50 kB)
2018-05-09 14:48:49 - Informacja o warunkach lokalowych (15.11 kB)
2018-05-09 14:52:25 - Zobowiązanie - prawo oświatowe (37.68 kB)

Ilość odwiedzin: 27632
Nazwa dokumentu: Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Cholewińska, kierownik referatu
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Cholewińska, kierownik referatu
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2007-06-12 14:03:32
Data udostępnienia informacji: 2007-06-12 14:03:32
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-20 11:29:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...