logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
minus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty
   minus Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjno Kadrowy
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
   minus Referat Gospodarki Nieruchomościami
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Promocji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   plus Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-12-24 08:57:49 - Karta informacyjna USC 1 - Zgłoszenie urodzenia dziecka (38.00 kB)
2018-12-24 08:58:20 - Karta informacyjna USC 2 - Oświadczenie o uznaniu dziecka (37.50 kB)
2018-12-24 08:58:47 - Karta informacyjna USC 3 - Dokonanie zmiany imienia dziecka (41.00 kB)
2018-12-24 08:59:21 - Karta informacyjna USC 4 - Nadanie dziecku nazwiska męża matki (42.00 kB)
2018-12-24 09:00:12 - Karta informacyjna USC 5 - Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC) (50.00 kB)
2018-12-24 09:02:13 - Karta informacyjna USC 6 - Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (52.00 kB)
2018-12-24 09:03:08 - Karta informacyjna USC 7 - Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym (43.00 kB)
2018-12-24 09:03:48 - Karta informacyjna USC 8 - Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (42.50 kB)
2018-12-24 09:04:17 - Karta informacyjna USC 9 - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (42.00 kB)
2018-12-24 09:04:53 - Karta informacyjna USC 10 - Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (43.00 kB)
2018-12-24 09:05:29 - Karta informacyjna USC 11 - Rejestracja zgonu (39.50 kB)
2018-12-24 09:08:12 - Karta informacyjna USC 12 - Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego (41.00 kB)
2018-12-24 09:09:01 - Karta informacyjna USC 13 - Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (43.00 kB)
2018-12-24 09:10:16 - Karta informacyjna USC 14 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego (43.00 kB)
2018-12-24 09:10:45 - Karta informacyjna USC 15 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (42.50 kB)
2018-12-24 09:11:49 - Karta informacyjna USC 16 - Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego (47.50 kB)
2018-12-24 09:13:03 - Karta informacyjna USC 17 - Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) (39.00 kB)
2018-12-24 09:14:20 - Karta informacyjna USC 18 - Zmiana imienia i nazwiska (40.50 kB)
2018-12-24 09:17:01 - F-1 USC - Podanie o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (25.00 kB)
2018-12-24 09:17:38 - F-2 USC - Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (36.50 kB)
2018-12-24 09:18:39 - F-3 USC - Podanie o wydanie aktu (24.00 kB)
2018-12-24 09:19:31 - F-4 USC - Wniosek o wpis do księgi małżeństw, urodzeń, zgonów (26.50 kB)
2018-12-24 09:20:08 - F-5 USC - Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie (24.00 kB)
2018-12-24 09:20:34 - F-6 USC - Podanie o uzupełnienie treści w akcie (24.00 kB)
2018-12-24 09:20:59 - F-7 USC - Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (25.00 kB)
2018-12-24 09:21:22 - F-8 USC - Wniosek o zmianę pisowni imienia nazwiska (37.50 kB)
2018-12-24 09:22:28 - F-10 USC - Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka (23.50 kB)
2018-12-24 09:23:17 - F-11 USC - Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego nazwiska (24.50 kB)

Ilość odwiedzin: 21358
Nazwa dokumentu: Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Mirosława Sawic, kierownik USC
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Sawic, kierownik USC
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2018-12-24 09:09:00
Data udostępnienia informacji: 2018-12-24 09:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-24 09:24:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...