logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
minus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
   minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn.
   minus Program Ochrony Środowiska Gminy Szczebrzeszyn
   minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
   minus Informacja o Poziomach Recyklingu w Gminie Szczebrzeszyn osiągniętych w 2012 r. – przez Gminę i Podmiot odbierający odpady
   minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Informacja o Poziomach Recyklingu w Gminie Szczebrzeszyn osiągniętych w 2012 r. – przez Gminę i Podmiot odbierający odpady

W 2012 r w z terenu Gminy Szczebrzeszyn zebrano 26,6 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  wyniósł – 41,4 % na 75 % dopuszczalnego poziomu – poziom został osiągnięty;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych wyniósł – 21 % na 10 % dopuszczalnego poziomu - poziom został osiągnięty;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  wyniósł – 100 % na 30 % dopuszczalnego poziomu - poziom został osiągnięty.

Ilość odwiedzin: 4744
Nazwa dokumentu: Informacja o Poziomach Recyklingu w Gminie Szczebrzeszyn osiągniętych w 2012 r. – przez Gminę i Podmiot odbierający odpady
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Szczepaniak-Derkacz; inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2014-05-13 11:05:24
Data udostępnienia informacji: 2014-05-13 11:05:24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-13 11:06:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...