logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
minus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
   minus Przepisy prawne
   minus Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
   minus Informacje o wyrobach zawierających azbest
   minus Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


 1. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2021
 2. UWAGA MIESZKAŃCY: BURMISTRZ SZCZEBRZESZYNA - OSTRZEGA
 3. ZASADY SEGREGACJI W GMINIE SZCZEBRZESZYN
Informujemy o konieczności dokonywania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, albo też w razie wystapienia zmian wpływających na wysokość opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca następujacego po miesiącu, w którym nastapiła zmiana. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa właściciel nieruchomości, wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.
 

 1. Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Instrukcja wypełniania deklaracji ​
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
 5. Podmiot odbierający odpady w 2021 roku
 6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 7. Apteki przyjmujące przeterminowane leki
 8. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn za rok 2018. 
 9. Poziomy recyklingu osiągnięte w 2018 r.
 10. Informacja o sposobie zagospodarowania opdadów zmieszanych
 11. Informacja o sposobie zagospodarowania odpadów zielonych
 12. Informacja o selektywnym odbiorze popiołu i żużla
 13. Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 14. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn za rok 2019.

Informacja o sposobie i terminach płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności:

 • za I kwartał do 25 marca danego roku
 • za II kwartał do 25 czerwca danego roku
 • za III kwartał do 25 września danego roku
 • za IV kwartał do 24 grudnia danego roku

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy BS Szczebrzeszyn  konto nr: 42 9632 0006 2001 0000 0358 0061, indywidualne subkonta lub w kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, na której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest opłata.

Opłatę należy uiszczać z dołu bez wezwania.

STAWKI OPŁATY:

 • 17,00 zł / (za osobę miesięcznie) – opłata za odpady komunalne segregowane (odpady zbierane i odbierane selektywnie)
 • 34,00 zł / (za osobę miesięcznie) – opłata za każdą osobę, w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Ilość odwiedzin: 110458
Nazwa dokumentu: Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Harkot, inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2020-01-15 15:23:00
Data udostępnienia informacji: 2020-01-15 15:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-05 14:33:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...