logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
minus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   plus kadencja 2014-2018
   minus kadencja 2018-2023
      minus Oświadczenia majątkowe /30 dni od dnia złożenia ślubowania/
      minus Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Szczebrzeszyna
      minus Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r./
      minus Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r./
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Oświadczenia majątkowe złożone Wojewodzie Lubelskiemu /wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r./

 1. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej - treść oświadczenia
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Złomańczuk - treść oświadczenia

Oświadczenia majątkowe złożone Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie /wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r./

 1. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Samulak - treść oświadczenia
 2. Radna Bizior Katarzyna - treść oświadczenia
 3. Radny Głąb Karol - treść oświadczenia
 4. Radny Hałasa Damian - treść oświadczenia  
 5. Radny Kot Adam - treść oświadczenia
 6. Radny Kowalik Rafał - treść oświadczenia
 7. Radna Nizio Monika - treść oświadczenia
 8. Radny Oczkoś Zdzisław - treść oświadczenia
 9. Radna Olcha Danuta - treść oświadczenia
 10. Radny Pietrowicz Paweł - treść oświadczenia
 11. Radna Rycaj Małgorzata - treść oświadczenia
 12. Radny Szczygieł Janusz - treść oświadczenia
 13. Radny Włas Józef - treść oświadczenia
 14. Radny Zych Wiesław - treść oświadczenia

Oświadczenia majątkowe złożone Burmistrzowi Szczebrzeszyna /wg stanu na dzień 31 grudnia 2018/ r.:

 1. Zbigniew Paprocha - Z-ca Burmistrza - treść oświadczenia
 2. Loc-Oczkoś Maria - Sekretarz Miasta i Gminy - treść oświadczenia
 3. Malec Bożena - Skarbnik Miasta i Gminy - treść oświadczenia
 4. Maria Jurczykowska - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego - treść oświadczenia
 5. Kucińska Ewa - Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 6. Maślany Anna - Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 7. Jarosz Anna - Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 8. Kras Wanda - Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 9. Gnieciak Piotr - Prezes Zarządu, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - treść oświadczenia
 10. Klajn-Jóźwiak Zofia - Wiceprezes Zarządu, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - treść oświadczenia
 11. Kalita Sławomir - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - treść oświadczenia
 12. Bednarz Małgorzata - Dyrektor M-G Biblioteki Publicznej -  treść oświadczenia
 13. Szymczak Grażyna - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - treść oświadczenia
 14. Bartoszczyk-Trochimiuk Aneta - Dyrektor Szkoły Podst. Nr 1 w Szczebrzeszynie - treść oświadczenia
 15. Rokosz Barbara - Dyrektor Szkoły Podst. w Bodaczowie - treść oświadczenia
 16. Sokół Jadwiga, Dyrektor Szkoły Podst. w Wielączy - treść oświadczenia
 17. Dumańska Halina - Dyrektor Gimnazjum w Szczebrzeszynie - treść oświadczenia
 18. Jamróz Mirosława - Dyrektor Gimnazjum w Bodaczowie - treść oświadczenia
 19. Jarmuł Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie - treść oświadczenia
 20. Czop Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie - treść oświadczenia

Ilość odwiedzin: 6034
Nazwa dokumentu: Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r./
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dochalska, kierownik referatu
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Dochalska, kierownik referatu
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2019-06-07 14:36:32
Data udostępnienia informacji: 2019-06-07 14:36:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-13 14:54:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...