logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      minus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2009 > maj

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 20/09 z dnia 2009-05-08
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na 2009 r.
» Zarządzenie 21/09 z dnia 2009-05-08
w sprawie powołania komisji przetargowej dot.zadania:"Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie-zakup i dostawa wyposażenia".
» Zarządzenie 22/09 z dnia 2009-05-08
w sprawie powołania komisji do wyboru oferty dot. zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków należących do fizycznych".
» Zarządzenie 23/09 z dnia 2009-05-11
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o uzyskanie dofinansowania części kosztów związanych z likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach położonych na tere
» Zarządzenie 24/09 z dnia 2009-05-11
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych...
» Zarządzenie 25/09 z dnia 2009-05-14
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
» Zarządzenie 26/09 z dnia 2009-05-15
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 Miejski-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 27/09 z dnia 2009-05-15
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 dla Miejskiego Domu Kultury w Szczebzrzeszynie
» Zarządzenie 28/09 z dnia 2009-05-15
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
» Zarządzenie 29/09 z dnia 2009-05-19
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży.
» Zarządzenie 30/09 z dnia 2009-05-28
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w siedzibie - Urząd Miejski ul. Pl. T. Kościuszki, Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 2/09 z dnia 2009-05-19
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.