logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      minus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2009 > wrzesień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 54/09 z dnia 2009-09-07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 1843 o pow. 1246m2, Nr 1845 o pow.1283m2, Nr 1846 o pow. 1533m2
» Zarządzenie 56/09 z dnia 2009-09-09
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji.
» Zarządzenie 57/09 z dnia 2009-09-16
w sprawie powołania komisji przetargowej: "Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie wraz z zagospodarowaniem terenu"
» Zarządzenie 58/09 z dnia 2009-09-16
w sprawie powołania komisji przetargowej: "Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w miejscowości Wielącza Poduchowna".
» Zarządzenie 59/09 z dnia 2009-09-17
w sprawie powołania komisji przetargowej: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010 dla kotłowni ZEC w Szczebrzeszynie".
» Zarządzenie 60/09 z dnia 2009-09-17
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
» Zarządzenie 61/09 z dnia 2009-09-23
w sprawie umowy i dofinansowanie projektu: "Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie".
» Zarządzenie 62/09 z dnia 2009-09-24
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Zabezpieczenie przed erozją- utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej /ul.Sadowa/ w Szczebrzeszynie - II etap".
» Zarządzenie 63/09 z dnia 2009-09-30
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.