logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      minus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2010 > listopad

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 75/10 z dnia 2010-11-04
w sprawie powołania Komisji przetargowej: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN".
» Zarządzenie 76/10 z dnia 2010-11-04
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie 78/10 z dnia 2010-11-12
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży /działaka Nr 1534/1 przy ul. XXX-lecia 9 w Szczebrzeszynie/.
» Zarządzenie 79/10 z dnia 2010-11-12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej. /Nr 1840 , ul. Górna w Szczebrzeszynie/
» Zarządzenie 80/10 z dnia 2010-11-12
w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szczebrzeszyn na lata 2011-2019...
» Zarządzenie 81/10 z dnia 2010-11-12
w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/08 w sprawie norm zużycia paliw płynnych … w jednostkach OSP Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie 83/10 z dnia 2010-11-16
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
» Zarządzenie 85/10 z dnia 2010-11-30
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej /położone w Szczebrzeszynie i Niedzieliskach/.
» Zarządzenie 86/10 z dnia 2010-11-30
w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/08 z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych … w jednostkach OSP Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.