logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      minus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2011 > sierpień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 67/11 z dnia 2011-08-11
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
» Zarządzenie 68/11 z dnia 2011-08-11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczebrzeszyn na rok 2011.
» Zarządzenie 69/11 z dnia 2011-08-11
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2011 r.
» Zarządzenie 70/11 z dnia 2011-08-25
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ...
» Zarządzenie 73/11 z dnia 2011-08-29
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2011 r.
» Zarządzenie 72/11 z dnia 2011-08-29
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
» Zarządzenie 71/11 z dnia 2011-08-26
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości dla projektu: "Wiedza - drogą ku lepszej przyszłości"...
» Zarządzenie 66/11 z dnia 2011-08-11
w sprawie powołania komisji przetargowej /dzierżawa nieruchomości nr 3585 o pow. 1642 m2, położonej w Bodaczowie Nr 140/.
» Zarządzenie 64/11 z dnia 2011-08-09
w sprawie powołania komisji przetargowej: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2011/2012".
» Zarządzenie 63/11 z dnia 2011-08-08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej /Niedzieliska, nr działki 758/1, 758/2/.
» Zarządzenie 60/11 z dnia 2011-08-02
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w Szczebrzeszynie przy ul. Zamojskiej 166.