logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      minus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2011 > listopad

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 114/11 z dnia 2011-11-07
w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 116/11 z dnia 2011-11-10
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczebrzeszyn na rok 2011.
» Zarządzenie 117/11 z dnia 2011-11-10
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2011 r.
» Zarządzenie 119/11 z dnia 2011-11-14
w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy i Miasta Szczebrzeszyn na lata 2012-2019 ...
» Zarządzenie 120/11 z dnia 2011-11-14
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Remont i docieplenie /termomodernizacja/ Szkoły Podstawowej w Bodaczowie".
» Zarządzenie 124/11 z dnia 2011-11-22
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki podległej Gminie do udzielania ulg z tytułu należności wobec jednostki.
» Zarządzenie 126/11 z dnia 2011-11-22
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczebrzeszyn na rok 2011.
» Zarządzenie 127/11 z dnia 2011-11-22
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2011 r.
» Zarządzenie 130/11 z dnia 2011-11-25
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
» Zarządzenie 131/11 z dnia 2011-11-25
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2011 r.
» Zarządzenie 132/11 z dnia 2011-11-28
w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczebrzeszyn i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
» Zarządzenie 134/11 z dnia 2011-11-28
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat /Nr 1738, 1739, 1740, 1741/.
» Zarządzenie 135/11 z dnia 2011-11-29
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: " Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań …"
» Zarządzenie 136/11 z dnia 2011-11-30
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej /Nr 2232,2498/.
» Zarządzenie 137/11 z dnia 2011-11-30
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż nieruchomości Nr 576/1 poł. w miejscowości Niedzieliska Kolonia/.
» Zarządzenie 138/11 z dnia 2011-11-30
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110367L w miejscowości Wielącza Kolonia".
» Zarządzenie 139/11 z dnia 2011-11-30
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Modernizacja ulic Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie".