logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      minus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2013 > styczeń

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 1/13 z dnia 2013-01-02
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, ośw
» Zarządzenie 2/13 z dnia 2013-01-10
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż nieruchomości; Niedzieliska, działki nr: 653, 674, 247/.
» Zarządzenie 3/13 z dnia 2013-01-10
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż nieruchomości; Przed. Szperówka, działki nr: 629, 630, 631/1/.
» Zarządzenie 3a/13 z dnia 2013-01-10
w sprawie dostosowania projektu plany finansowego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie do uchwały budżetowej na rok 2013...
» Zarządzenie 5/13 z dnia 2013-01-21
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż nieruchomości; Przed. Błonie nr 1679/27/.
» Zarządzenie 6/13 z dnia 2013-01-23
w sprawie udzielenia wysokości dotacji na 2013 rok dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie 7/13 z dnia 2013-01-24
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2013 r.
» Zarządzenie 8/13 z dnia 2013-01-24
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat /Przedm. Szperówka działki: 672/2, 669/2; Przedm.