logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      minus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2013 > marzec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 21/13 z dnia 2013-03-06
w sprawie wykonania budżetu gminy na rok 2012.
» Zarządzenie 23/13 z dnia 2013-03-08
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż nieruchomości nr 324, Wielącza Wieś/./.
» Zarządzenie 25/13 z dnia 2013-03-11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat /Brody Duże, działka nr 844/.
» Zarządzenie 26/13 z dnia 2013-03-12
w sprawie "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebez
» Zarządzenie 27/13 z dnia 2013-03-12
w sprawie powołania komisji przetargowej /najem lokalu użytkowego poł. w Szczebrzeszynie przy ul. Zamojskiej 11/.
» Zarządzenie 28/13 z dnia 2013-03-12
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 30/13 z dnia 2013-03-20
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn Sp. z o. o. w Szczebrzeszynie...
» Zarządzenie 31/13 z dnia 2013-03-20
w sprawie przeksięgowania zysku na rok 2012 na zwiększenie kapitału podstawowego w Zakładzie Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn Sp. z o. o. w Szczebrzeszynie w likwidacji.
» Zarządzenie 32/13 z dnia 2013-03-22
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na rok 2013 r.
» Zarządzenie 37/13 z dnia 2013-03-28
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultur