logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      minus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2013 > kwiecień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 41/13 z dnia 2013-04-05
w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/08 z dnia 09.12.2008 r w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych… w jednostkach OSP Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie 42/13 z dnia 2013-04-05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczebrzeszyn na rok 2013 r.
» Zarządzenie 42a/13 z dnia 2013-04-05
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na rok 2013 r.
» Zarządzenie 43/13 z dnia 2013-04-12
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dot. zadania: "Budowa wielozadaniowego zbiornika wodnego Brody Małe".
» Zarządzenie 46/13 z dnia 2013-04-17
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego.
» Zarządzenie 47/13 z dnia 2013-04-22
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o uzyskanie dofinansowania kosztów związanych z likwidacją pokryć dachowych ...
» Zarządzenie 48/13 z dnia 2013-04-22
w sprawie powołania komisji przetargowej II przetargu ustnego nieograniczonego/sprzedaż nieruchomości; działka nr 1848 wraz z udziałem 1/2 części w działce 1844, położonej w Szczebrzeszynie/
» Zarządzenie 50/13 z dnia 2013-04-22
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dot. zadania: "nabycie terenu Zamczyska" oraz rewitalizacji obiektu.
» Zarządzenie 51/13 z dnia 2013-04-25
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na rok 2013 r.
» Zarządzenie 52/13 z dnia 2013-04-29
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej /Przed. Błonie, działka nr 1789; Kolonia Niedzieliska, działki nr 3
» Zarządzenie 53/13 z dnia 2013-04-29
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczebrzeszyn na rok 2013 r.
» Zarządzenie 54/13 z dnia 2013-04-29
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na rok 2013 r.
» Zarządzenie 55/13 z dnia 2013-04-30
w sprawie powołania Komisji Konkursowej /realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym/.