logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      minus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2014 > sierpień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 107/14 z dnia 2014-08-01
w sprawie powołania komisji przetargowej: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2014/2015".
» Zarządzenie 108/14 z dnia 2014-08-04
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formir dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych
» Zarządzenie 109/14 z dnia 2014-08-06
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3210L Szczebrzeszyn-Błonie"
» Zarządzenie 110/14 z dnia 2014-08-11
w sprawie powołania komisji przetargowej do mprzeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 1977 położonej w obrębie geodezyjnym Przed. Błonie
» Zarządzenie 111/14 z dnia 2014-08-11
w sprawie powołania komisji przetargowej do mprzeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 622, 623, 624, położonej w obrębie geodezyjnym Przed. Szperówka
» Zarządzenie 112/14 z dnia 2014-08-18
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie Pani Mirosławie Jamróz
» Zarządzenie 113/14 z dnia 2014-08-18
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn, informacji o kształtowaniu się wiloletniej prognozy finansowej ... za pierwsze półrocze 2014 roku.
» Zarządzenie 114/14 z dnia 2014-08-19
w sprawie powołania Komisji przetargowej "Uczeń -twórcą przyszłości"
» Zarządzenie 114a/14 z dnia 2014-08-21
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 116/14 z dnia 2014-08-26
w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
» Zarządzenie 117/14 z dnia 2014-08-27
w sprawie ustalenia rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Uczeń-twórcą przyszłości".
» Zarządzenie 119/14 z dnia 2014-08-28
w sprawie wyznaczenia w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora w roku szkolnym 2014/2