logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      minus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2016 > marzec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 29/16 z dnia 2016-03-01
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania ...
» Zarządzenie 30/16 z dnia 2016-03-01
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 31/16 z dnia 2016-03-01
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Klemensów nr ewid dz. 11, 12 o pow. 8
» Zarządzenie 33/16 z dnia 2016-03-09
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 36/16 z dnia 2016-03-11
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+) w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 41/16 z dnia 2016-03-22
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
» Zarządzenie 42/16 z dnia 2016-03-23
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat
» Zarządzenie 32/16 z dnia 2016-03-23
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
» Zarządzenie 43/16 z dnia 2016-03-24
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności ZEC Szczebrzeszyn sp. z o.o., bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2015 r...
» Zarządzenie 44/16 z dnia 2016-03-24
w sprawie pokrycia straty za rok 2016 z kapitału podstawowego w ZEC Szczebrzeszyn sp. z o.o. w likwidacji.