logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      minus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2016 > wrzesień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 126/16 z dnia 2016-09-02
w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkół na terenie gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 130/16 z dnia 2016-09-06
w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczebrzeszyn w zakresie ...
» Zarządzenie 131/16 z dnia 2016-09-06
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 135/16 z dnia 2016-09-08
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż nieruchomości, działka nr 1808 o pow. 2371 m2, Przed, Błonie/.
» Zarządzenie 137/16 z dnia 2016-09-12
w sprawie powołania komisji przetargowej - „Przebudowa grogi gminnej nr dz. 1063/2, 1063 w obrębie geodezyjnym Przedmieście Błonie".
» Zarządzenie 138/16 z dnia 2016-09-12
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż samochodu Skoda Octavia II o nr rej. LZA 10111/.
» Zarządzenie 134/16 z dnia 2016-09-07
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2017
» Zarządzenie 143/16 z dnia 2016-09-28
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instytucji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ00-06-001/16 Dzia