logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      minus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2017 > styczeń

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 3/17 z dnia 2017-01-02
w sprawie cen za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie 5/17 z dnia 2017-01-12
w sprawie wdrożenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 8/17 z dnia 2017-01-20
w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym marki Volkswagen Crafter o numerze rejestracyjnym LZA 61575
» Zarządzenie 9/17 z dnia 2017-01-20
w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2017.
» Zarządzenie 12/17 z dnia 2017-01-25
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku
» Zarządzenie 14/17 z dnia 2017-01-27
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 1/17 z dnia 2017-01-02
w sprawie dostosowania projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie do uchwały budżetowej na 2017 rok oraz przyjęcia planu finansowego
» Zarządzenie 2/17 z dnia 2017-01-03
w sprawie powołania komisji przetargowej: sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej /nr działki 1760, pow. 1181 m2, poł. w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn/.
» Zarządzenie 4/17 z dnia 2017-01-11
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i