logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      minus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2017 > marzec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 26/17 z dnia 2017-03-02
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa - adaptacja budynku usługowego na miejsko-gminną bibl
» Zarządzenie 27/17 z dnia 2017-03-03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1072/5, 1072/7, 1072/8 o pow
» Zarządzenie 31/17 z dnia 2017-03-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowejna okres trzech lat
» Zarządzenie 35/17 z dnia 2017-03-16
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Szczebrze
» Zarządzenie 37/17 z dnia 2017-03-17
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
» Zarządzenie 38/17 z dnia 2017-03-21
w sprawie powołania Komisji przekazującej Ośrodek Wypoczynkowy w Kawęczynku w związku z roztrzygnięciem przetargu na dzierżawę obiektu
» Zarządzenie 39/17 z dnia 2017-03-20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi g
» Zarządzenie 40/17 z dnia 2017-03-24
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017.
» Zarządzenie 42/17 z dnia 2017-03-29
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielączy.