logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      minus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2018 > styczeń

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 2/18 z dnia 2018-01-04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat.
» Zarządzenie 6/18 z dnia 2018-01-09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr dz. 1742 o pow 15107m2 położonej w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 8/18 z dnia 2018-01-12
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
» Zarządzenie 15/18 z dnia 2018-01-17
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr dz. 348/2 o pow 1000m2 położonej w obrębie Klemesów
» Zarządzenie 16/18 z dnia 2018-01-17
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
» Zarządzenie 17/18 z dnia 2018-01-24
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr dz. 685/1, 685/2 o pow 7244m2 położonej w Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 18/18 z dnia 2018-01-24
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 19/18 z dnia 2018-01-25
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.
» Zarządzenie 23/18 z dnia 2018-01-29
w sprawie powołania komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
» Zarządzenie 26/18 z dnia 2018-01-31
w sprawie organizacji wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku