logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      minus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2018 > październik

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 152/18 z dnia 2018-10-01
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.
» Zarządzenie 154/18 z dnia 2018-10-01
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Zagospdarowanie terenu działki nr ewid. 1509 w Szczebrzeszynie na cele turystyczno-rekreacyjne"
» Zarządzenie 155/18 z dnia 2018-10-01
w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa zawodowego uczniów Gminy Szczebrzeszyn w ramach projektu "Rozwój kompetencji uczniów
» Zarządzenie 157/18 z dnia 2018-10-05
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2019
» Zarządzenie 158/18 z dnia 2018-10-05
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 1168 w m. Kawęczyn i działki 1063/1 Przedmieście Błonie"
» Zarządzenie 160/18 z dnia 2018-10-10
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 340/1 o pow. 1900m2 położonej w obrębie Kolon
» Zarządzenie 161/18 z dnia 2018-10-10
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr dz. 685/1, 685/2 o pow. 7244m2 położonej w obrębie Sz
» Zarządzenie 165/18 z dnia 2018-10-15
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu
» Zarządzenie 178/18 z dnia 2018-10-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat
» Zarządzenie 177/18 z dnia 2018-10-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat