logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      minus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2019 > styczeń

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 1/19 z dnia 2019-01-02
w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
» Zarządzenie 2/19 z dnia 2019-01-02
w sprawie dostosowania projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie do uchwały budżetowej na 2019 rok oraz przyjęcia planu finansowego
» Zarządzenie 3/19 z dnia 2019-01-03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat
» Zarządzenie 3a/19 z dnia 2019-01-07
w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie 5/19 z dnia 2019-01-16
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty
» Zarządzenie 11/19 z dnia 2019-01-23
w sprawie powołania komisji do oceny osiągnięcia wskaźników rezultatu zadania pn. "EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca"
» Zarządzenie 14/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie organizacji wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2019 roku
» Zarządzenie 15/19 z dnia 2019-01-31
w sprawie powołania Burmistrza Szczebrzeszyna i określenia jego obowiązków.
» Zarządzenie 16/19 z dnia 2019-01-31
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2010 do publicznych przedszkoli i oddziałów prze
» Zarządzenie 17/19 z dnia 2019-01-31
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów