logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      minus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2019 > kwiecień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 66/19 z dnia 2019-04-04
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAWĘCZYNKU”
» Zarządzenie 67/19 z dnia 2019-04-08
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
» Zarządzenie 68/19 z dnia 2019-04-09
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
» Zarządzenie 70/19 z dnia 2019-04-09
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z załącznikami
» Zarządzenie 73/19 z dnia 2019-04-12
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 74/19 z dnia 2019-04-12
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnie
» Zarządzenie 76/19 z dnia 2019-04-18
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
» Zarządzenie 78/19 z dnia 2019-04-19
w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 80/19 z dnia 2019-04-24
w sprawie trybu opracowania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie i zarządzeń Burmistrza Szczebrzeszyna.
» Zarządzenie 82/19 z dnia 2019-04-29
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok