logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      minus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2019 > czerwiec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie ROK.0050.1/19 z dnia 2019-06-03
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie ROK.0050.11/19 z dnia 2019-06-11
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000,00 zł na: wyprzed
» Zarządzenie ROK.0050.13/19 z dnia 2019-06-13
w sprawie zmiany Zarządzenia nr ROK.0050.11.2019
» Zarządzenie 14/19 z dnia 2019-06-18
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 15/19 z dnia 2019-06-18
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
» Zarządzenie ROK.0050.27/19 z dnia 2019-06-26
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko kierownika referatu budownictwa w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie ROK.0050.19/19 z dnia 2019-06-24
w sprawie wskazania szkoły w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego uprawnionego w związku z zakończeniem działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
» Zarządzenie ROK.0050.20/19 z dnia 2019-06-24
w sprawie wprowadzenia procedury przekazania składników majątkowych oraz dokumentacji organizacyjnej jednostek kończących działalność
» Zarządzenie ROK.0050.22/19 z dnia 2019-06-24
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie
» Zarządzenie ROK.21.0050.21/19 z dnia 2019-06-24
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie ROK.0050.25/19 z dnia 2019-06-26
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli