logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      minus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2019 > lipiec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 34/19 z dnia 2019-07-03
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 35/19 z dnia 2019-07-03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
» Zarządzenie 36/19 z dnia 2019-07-10
w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert na sprzedaż sprzętu rolniczego.
» Zarządzenie 37/19 z dnia 2019-07-10
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 41/19 z dnia 2019-07-15
w sprawie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie ROK.0050.43.2019/19 z dnia 2019-07-16
w sprawie powołania Komisji odbioru zadań pn. Przebudowa dróg nr 110377L Lipowiec Kol. 110365L Wielącza, 110366 L Wielącza Kol. 110251L Kąty Drugie
» Zarządzenie 47/19 z dnia 2019-07-22
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Szczebrzeszyna Nr 51.2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego ...
» Zarządzenie 51/19 z dnia 2019-07-23
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 50/19 z dnia 2019-07-23
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiących własność Gmin
» Zarządzenie 53a/19 z dnia 2019-07-30
w sprawie utworzenia kont na Platformie Elektronicznego Fakturowania.