logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      minus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2019 > wrzesień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie ROK.0050.85/19 z dnia 2019-09-04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Klemensów działka nr 348/2 o pow. 1000m2
» Zarządzenie ROK.0050.87/19 z dnia 2019-09-04
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
» Zarządzenie ROK.0050.98/19 z dnia 2019-09-16
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie ROK.0050.99/19 z dnia 2019-09-16
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego
» Zarządzenie 103/19 z dnia 2019-09-18
w sprawie powołania komisjii ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród edukacyjnych
» Zarządzenie ROK.0050.100.2019/19 z dnia 2019-09-17
w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn.Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku
» Zarządzenie ROK.0050.101.2019/19 z dnia 2019-09-17
w sprawie powołania Komisji odbioru zadań pn. Przebudowa dróg gminnych: dz. 1011 Niedzieliska, dz. 1401 Bodaczów, dz. 1921. Kawęczyn
» Zarządzenie ROK.0050.108/19 z dnia 2019-09-24
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie ROK.0050.104/19 z dnia 2019-09-23
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie ROK.0050.111/19 z dnia 2019-09-26
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat
» Zarządzenie 114/19 z dnia 2019-09-30
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Klemensów działka nr 344/1, 345/1 o pow.
» Zarządzenie 115/19 z dnia 2019-09-30
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów dz. nr 1016 o pow. 0,08
» Zarządzenie ROK.0050.116/19 z dnia 2019-09-30
w sprawie powołania Koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pols
» Zarządzenie ROK.0050.117/19 z dnia 2019-09-30
w sprawie wyznaczenia w Szkole Podstawowej w Bodaczowie, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przepadku nieobecności dyrektora szkoły
» Zarządzenie ROK.0050.118/19 z dnia 2019-09-30
w sprawie wyznaczenia w Szkole Podstawowej w Wielączy, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przepadku nieobecności dyrektora szkoły.
» Zarządzenie ROK.0050.119/19 z dnia 2019-09-30
w sprawie wyznaczenia w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przepadku nieobecności dyrektora.
» Zarządzenie ROK.0050.120/19 z dnia 2019-09-30
w sprawie wyznaczenia w Przedszkolu Samorządowym w Szczebrzeszynie, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przepadku nieobecności dyrek