logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      minus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2019 > październik

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 127/19 z dnia 2019-10-09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Klemensów działka nr 214 o pow. 900 m2 i
» Zarządzenie ROK.0050.128/19 z dnia 2019-10-09
w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Szczebrzeszyna.
» Zarządzenie ROK.0050.131/19 z dnia 2019-10-10
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczebrzeszynie na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
» Zarządzenie 135/19 z dnia 2019-10-15
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie ROK.0050.134.2019/19 z dnia 2019-10-14
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020.
» Zarządzenie 136/19 z dnia 2019-10-17
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Szczebrzeszyn działka nr 293 o pow. 0,10
» Zarządzenie 144/19 z dnia 2019-10-22
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Szczebrzeszyn
» Zarządzenie ROK.0050.137/19 z dnia 2019-10-22
w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie ROK.0050.138/19 z dnia 2019-10-22
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie ul. Ogrodowa 16.
» Zarządzenie ROK.0050.139/19 z dnia 2019-10-22
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie.