logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      minus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2020 > styczeń

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie ROK.0050.2/20 z dnia 2020-01-02
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej na okres ponad 3 lat.
» Zarządzenie 3/20 z dnia 2020-01-07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrebu Klemensów działka nr 209 o pow. 729 m2 p
» Zarządzenie 4/20 z dnia 2020-01-07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrebu Szczebrzeszyn działka nr 1851 o pow. 0,1
» Zarządzenie 0050.5.2020/20 z dnia 2020-01-07
w sprawie powołania Komisji odbioru zadań pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110346L Kawęczyn- Brody Małe (droga pow. 3210L-dr.woj.858)
» Zarządzenie 6/20 z dnia 2020-01-07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie"
» Zarządzenie ROK.0050.11.2020/20 z dnia 2020-01-15
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie ROK.0050.14/20 z dnia 2020-01-16
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i
» Zarządzenie 23/20 z dnia 2020-01-28
w sprawie zmiany zarządzenia nr ROK 0050.6.2020
» Zarządzenie 25/20 z dnia 2020-01-28
w sprawie powołania komisji do oceny osiągnięcia wskaźników rezultatu zadania pn. "Eko Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca'
» Zarządzenie 26/20 z dnia 2020-01-29
w sprawie zmiany Zarządzenia nr ROK 0050.6.2020
» Zarządzenie ROK.0050.29/20 z dnia 2020-01-30
w sprawie organizacji wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2020 roku.
» Zarządzenie ROK.0050.32/20 z dnia 2020-01-31
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz ustalenia maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonyc
» Zarządzenie ROK.0050.31/20 z dnia 2020-01-31
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla
» Zarządzenie ROK.0050.30/20 z dnia 2020-01-31
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych i publicznych szkół podstawowych dla kt