logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      minus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2020 > marzec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 57/20 z dnia 2020-03-03
w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyzej trzech lat
» Zarządzenie 64/20 z dnia 2020-03-10
w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 65/20 z dnia 2020-03-11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie"
» Zarządzenie 67/20 z dnia 2020-03-16
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie upowszechniani
» Zarządzenie 68/20 z dnia 2020-03-16
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie i wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów
» Zarządzenie 76/20 z dnia 2020-03-23
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2
» Zarządzenie 76a/20 z dnia 2020-03-23
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie przeciwdziałan
» Zarządzenie 77/20 z dnia 2020-03-24
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 78/20 z dnia 2020-03-24
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej wlasność Gminy Szczebrzeszyn w udz. 1/2 cz.
» Zarządzenie 80/20 z dnia 2020-03-24
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka "Topoli" w Szczebrzeszynie"
» Zarządzenie 82/20 z dnia 2020-03-31
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 79/20 z dnia 2020-03-25
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.