logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      minus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2020 > lipiec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 152/20 z dnia 2020-07-03
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiacej własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 153/20 z dnia 2020-07-07
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
» Zarządzenie 154/20 z dnia 2020-07-07
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 158/20 z dnia 2020-07-08
w sprawie powołania Koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Po
» Zarządzenie 159/20 z dnia 2020-07-09
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym przy Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 162/20 z dnia 2020-07-20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej"
» Zarządzenie 163/20 z dnia 2020-07-20
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla
» Zarządzenie 164/20 z dnia 2020-07-20
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie ROK.0050.167.2020/20 z dnia 2020-07-20
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn: "Remont dróg gminnych - etap I"
» Zarządzenie ROK.0050.172.2020/20 z dnia 2020-07-22
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn I"
» Zarządzenie 174/20 z dnia 2020-07-28
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej"