logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      minus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2020 > wrzesień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 205/20 z dnia 2020-09-02
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Opracowanie strony internetowej projektu: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej
» Zarządzenie ROK.0050.206.2020/20 z dnia 2020-09-03
w sprawie powołania Komisji odbioru zadania Utwardzenie gruntu przed Wiejskim Domem Kultury w Kątach Drugich
» Zarządzenie 207/20 z dnia 2020-09-03
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
» Zarządzenie 208/20 z dnia 2020-09-03
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
» Zarządzenie 209/20 z dnia 2020-09-03
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiacej własność gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 212/20 z dnia 2020-09-10
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klemensów (ul. Przechodnia, działka nr 257)"
» Zarządzenie 214/20 z dnia 2020-09-14
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej nr 110355L w miejscowości Wielącza Poduchowna"
» Zarządzenie 216/20 z dnia 2020-09-16
w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn.: Rozbiórka budynku ul. Zwierzyniecka 3a w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 217/20 z dnia 2020-09-16
w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn.: Rozbiórka budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 218/20 z dnia 2020-09-15
w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 220/20 z dnia 2020-09-18
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudo
» Zarządzenie 221/20 z dnia 2020-09-18
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudo
» Zarządzenie 226/20 z dnia 2020-09-23
w sprawie przeprowadzenia postepowania w trybie zaproszenia do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi 'Kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Szczebrzeszyn oraz jednostek org
» Zarządzenie 227/20 z dnia 2020-09-24
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji p
» Zarządzenie 228/20 z dnia 2020-09-25
w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej - toalety miejskiej, stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie 232/20 z dnia 2020-09-30
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 67/3 o pow. 0,5937 położone
» Zarządzenie 233/20 z dnia 2020-09-30
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 2671/2 o pow. 0,4232 ha poł
» Zarządzenie 234/20 z dnia 2020-09-30
w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.