logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      minus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2020 > październik

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie ROK.0050.242.2020/20 z dnia 2020-10-06
w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego "Brody Małe"
» Zarządzenie 243/20 z dnia 2020-10-06
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród edukacyjnych
» Zarządzenie 244/20 z dnia 2020-10-08
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej nr 110345L ul. Złota w Szczebrzeszynie"
» Zarządzenie 245/20 z dnia 2020-10-08
w sprawie wyznaczenia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora...
» Zarządzenie 246/20 z dnia 2020-10-08
w sprawie wyznaczenia w Szkole Podstawowej w Wielączy w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora...
» Zarządzenie 247/20 z dnia 2020-10-08
W sprawie wyznaczenia w Przedszkolu Samorządowym w Szczebrzeszynie w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora...
» Zarządzenie 248/20 z dnia 2020-10-08
W sprawie wyznaczenia w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora...
» Zarządzenie 249/20 z dnia 2020-10-12
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnej, niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 251/20 z dnia 2020-10-12
w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Szczebrzeszyna
» Zarządzenie 252/20 z dnia 2020-10-12
w sprawie zmiany zarządzenia nr 244.2020 z dnia 8 października 2020 r.
» Zarządzenie 255/20 z dnia 2020-10-12
w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka...
» Zarządzenie 256/20 z dnia 2020-10-13
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021
» Zarządzenie 258/20 z dnia 2020-10-13
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 259/20 z dnia 2020-10-19
w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzedzie Miejskim w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 262/20 z dnia 2020-10-21
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn: "Modernizacja świetlicy - Przedmieście Zamojskie w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 265/20 z dnia 2020-10-22
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowo Kosztorysowej branży drogowej wraz z mapą do celów pro
» Zarządzenie 267/20 z dnia 2020-10-28
w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z rozbiórki budynków położonych przy ul. Zwierzynieckiej 3A oraz ul. Trębackiej 3A w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 271/20 z dnia 2020-10-29
w sprawie zmiany zarządzenia nr 226/2020 z dnia 23.09.2020 r.