logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      minus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2020 > listopad

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 272/20 z dnia 2020-11-02
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fi
» Zarządzenie 273/20 z dnia 2020-11-03
w sprawie zmian w Regulaminie pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie określonym w Zarządzeniu Burmistrza z Szczebrzeszyna nr 259.2020 z dn. 14.10.2020 r.
» Zarządzenie 275/20 z dnia 2020-11-05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kolonia Niedz
» Zarządzenie 276/20 z dnia 2020-11-05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Brody Małe jako dział
» Zarządzenie 277/20 z dnia 2020-11-06
w spawie wprowadzenia rotacyjnego systemu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie oraz świadczenia pracy zdalnej.
» Zarządzenie 281/20 z dnia 2020-11-12
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci zamie
» Zarządzenie 284/20 z dnia 2020-11-18
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej przebudowy dróg gminnyc
» Zarządzenie 291/20 z dnia 2020-11-23
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie MIejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 292/20 z dnia 2020-11-24
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - ul. Kryka "Topoli"
» Zarządzenie 295/20 z dnia 2020-11-25
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie.
» Zarządzenie 296/20 z dnia 2020-11-25
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie.
» Zarządzenie 297/20 z dnia 2020-11-25
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 298/20 z dnia 2020-11-30
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat
» Zarządzenie 299/20 z dnia 2020-11-30
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
» Zarządzenie 301/20 z dnia 2020-11-30
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II"
» Zarządzenie 304/20 z dnia 2020-11-30
w sprawie wprowadzenia rotacyjnego systemu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie oraz świadczenia pracy zdalnej.