logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      minus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2020 > grudzień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 305/20 z dnia 2020-12-01
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 110355L w miejscowości Wielącza Poduchowna"
» Zarządzenie 306/20 z dnia 2020-12-01
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.
» Zarządzenie 307/20 z dnia 2020-12-03
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko referenta ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 308/20 z dnia 2020-12-07
w sprawie używania przez pracowników urzędu własnej odzieży i obuwia roboczego.
» Zarządzenie 314/20 z dnia 2020-12-10
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko referenta ds. podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 320/20 z dnia 2020-12-18
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowych dz. nr 773/5 o pow. 0,1200 ha oraz dz. nr 798/5 o pow. 0,6600 ha
» Zarządzenie 321/20 z dnia 2020-12-18
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości budowlano - rolnych dz. nr 685/2 o pow. 0,7244 ha
» Zarządzenie 324/20 z dnia 2020-12-22
w sprawie rotacyjnego systemu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie oraz świadczenia pracy zdalnej
» Zarządzenie 328/20 z dnia 2020-12-28
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szcz
» Zarządzenie 331/20 z dnia 2020-12-30
w sprawie powołania Komisji do odbioru prac zleconych umową nr ROK.032.68.2020 polegających na wymianie 33 szt. żarówek na zarówki LED - CORN LIGHT 27 W wraz z czyszczeniem kloszy lamp posadowionych
» Zarządzenie 332/20 z dnia 2020-12-30
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utrzymanie zieleni i pielegnacja drzew i krzewów, zamiatanie placów i chodników, sprząt
» Zarządzenie 334/20 z dnia 2020-12-31
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł