logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      minus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2021 > luty

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 29/21 z dnia 2021-02-01
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli...
» Zarządzenie 31/21 z dnia 2021-02-01
w sprawie rotacyjnego systemu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie oraz świadczenia pracy zdalnej.
» Zarządzenie 32/21 z dnia 2021-02-03
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego - Zamojska 11 w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 34/21 z dnia 2021-02-10
w sprawie zmiany zarzadzenia nr ROK 0050.169.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 35/21 z dnia 2021-02-10
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego "Brody Małe"
» Zarządzenie 39/21 z dnia 2021-02-11
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego.
» Zarządzenie 42/21 z dnia 2021-02-15
w sprawie rotacyjnego systemu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie oraz świadczenia pracy zdalnej.
» Zarządzenie 43/21 z dnia 2021-02-15
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 44/21 z dnia 2021-02-17
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie.
» Zarządzenie 48/21 z dnia 2021-02-21
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko referenta ds. podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 30/21 z dnia 2021-02-01
w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw zapewnienia transportu do pkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do pkt szczepień
» Zarządzenie 50/21 z dnia 2021-02-22
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszyniej.