logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Wyniki przetargów > wybierz rok > 2018

Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: IBM.271.1.2018
Przeprowadzenie szkolenia TIK dla nauczycieli i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych w szkołach objętych wsparciem w Projekcie. Dotyczy części I,II,III,IV,V.
2. Informacja o wyniku nr sprawy FN. 271.1.2018
Usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych z terenu Gminy Szczebrzeszyn
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: IBM.271.2.2018
"Przebudowa ul. Dawida w m. Szczebrzeszyn"
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak sprawy: IBM.271.3.2018.
"Zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 1509 w Szczebrzeszynie na cele turystyczno-rekreacyjne".
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak sprawy IBM.271.4.2018
Przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie
6. Informacja nr 20.2018
dot. ogłoszenia o przetargu nr 69.2018 sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów dz. nr:41, 348/3 o pow. 1000 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Klemensów przy ul. Prze
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Nr sprawy: IBM.271.5.2018.
dot. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”. Nr w BZP: 560641-N-2018.
8. Informacja nr 82.2018
dot. przetargu z dnia 22 czerwca 2018 r., sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr w ewidencji gruntów 625,626,627,628,1063 o pow. 14800 m2 poł. w obrębie geodezyjnym Przed. Szperówka.
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: RO.271.1.2018
"Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2018/2019".
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.6.2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie - IV etap. Nr ogłoszenia w BZP: 581971-N-2018.
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.7.2018
Przebudowa-modernizacja drogi gminnej 110367L w miejscowości Wielącza na odcinku od drogi gminnej 110365L do drogi 110369L. Nr ogłoszenia w BZP: 599614-N-2018.
12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.8.2018
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 1168 w miejscowości Kawęczyn i działka nr 1063/1 w miejscowości Przedmieście Błonie. Nr ogłoszenia w BZP: 599727-N-2018.
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.9.2018
"Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów". Znak sprawy IBM.271.9.2018.
14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.10.2018
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.123.825,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz finansowanie planowanego...
15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. "Szczebrzeszyn w sieci"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyboru instruktorów w ramach projektu "Szczebrzeszyn w sieci".
16. Informacja 169.2018 dot. sprzedaży nieruchomości /działka nr 152, obręb geodezyjny Szczebrzeszyn/.

Ilość odwiedzin: 3816
Nazwa dokumentu: 2018
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk, inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Mazur, Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2018-03-28 15:03:37
Data udostępnienia informacji: 2018-03-28 15:03:37
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-28 15:04:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...