logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Wyniki przetargów > wybierz rok > 2019

Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy IBM.271.1.2019
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy IBM.271.3.2019
Ogłoszenie nr 513763-N-2019 z dnia 2019-02-13 r.: Dostawa 5 szt. samochodów osobowo-ciężarowych typu furgon na wyposażenie OSP.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.2/2019
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBM.271.2.2019. Nazwa zadania: „Centrum Muzealno – Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem„
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy IBM.271.4.2019
Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy IBM.271.7.2019
Przebudowa dróg gminnych: nr 110365L w m. Wielącza, nr 110377L w m. Lipowiec Kolonia, nr 110351L w m. Kąty Drugie, nr 110366L w m. Wielącza Kolonia
6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr RZP.271.2019 dot. sprawy IBM.271.8.2019.
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000,00 zł na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
7. Protokół z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr ROK.0050.16.2019 na sprzedaż składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy.
8. Protokół z otwarcia ofert dot. II przetargu nieograniczonego nr ROK.0050.49.2019 na sprzedaż składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy.
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: RZP.271.27.2019.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie zaplecza przy stadionie sportowym w Brodach Małych.”
10. Informacja o wyniku przetargu nr 39.2019
dot przedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Przed. Zamojskie gm. Szczebrzeszyn działka oznaczona w ewidencji gruntów nr: 1968 o pow. 2100 m2.
11. Informacja o wyniku przetargu nr 59.2019
dot. sprzedaży nieruchomości, nr działki 348/2, pow. 1000 m2, poł. w obrębie geodezyjnym Klemensów gm. Szczebrzeszyn.
12. Informacja o wyniku przetargu nr 79.2019
dot. sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych
13. Informacja o wyniku przetargu nr 86.2019
dot. sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych
14. Informacja o wyniku przetargu nr 88.2019
15. Informacja o wyniku przetargu nr 90.2019
dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej
16. Informacja o wyniku przetargu nr 95.2019
dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanych

Ilość odwiedzin: 4516
Nazwa dokumentu: 2019
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk, inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Matej, Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2019-02-22 11:59:37
Data udostępnienia informacji: 2019-02-22 11:59:37
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-22 12:00:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...