logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Szczebrzeszyna
   minus Zastępca Burmistrza
   minus Sekretarz Miasta i Gminy
   minus Skarbnik
   plus Kadencja 2002-2018
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Maria Loc-Oczkoś

Uchwała Nr V/83/2003 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 20 maja 2019r.


II. KIEROWNICTWO URZĘDU

 

§9

1. Sekretarz Miasta i Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

 1. opracowuje projekty struktury organizacyjnej urzędu;
 2. w uzgodnieniu z burmistrzem opracowuje podział czynności dla poszczególnych stanowisk;
 3. nadzoruje czas pracy i dyscyplinę pracy pracowników samorządowych;
 4. dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenie;
 5. planuje koszty utrzymania urzędu;
 6. nadzoruje pod względem celowości i gospodarności wydawanie środków finansowych na materiały i urządzenia biurowe oraz mienie urzędu;
 7. nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej;
 8. dba o stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych urzędu;
 9. nadzoruje kompletowanie dokumentacji Rady i burmistrza, współpracuje z sołectwami i zapewnia udział pracownika gminy w zebraniach wiejskich;
 10. prowadzi rejestry: umów, porozumień, zarządzeń burmistrza;
 11. przyjmuje oświadczenia ostatniej woli spadkobiercy (testament allograficzny);
 12. koordynuje zadania związane z wyborami, referendami i spisami;
 13. zamawia i rozprowadza wśród zainteresowanych pracowników czasopisma i inne wydawnictwa fachowe szczególnie o tematyce samorządowej;
 14. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;
 15. prowadzenie w imieniu burmistrza określonych spraw gminy powierzonych odrębnym zarządzeniem burmistrza;
 16. potwierdzanie dokumentów – za zgodność z oryginałem;
 17. wykonuje inne zadania zlecone przez burmistrza.

2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez:

 1. Referat Spraw Obywatelskich;
 2. Referat Organizacyjno Kadrowy;

Ilość odwiedzin: 21655
Nazwa dokumentu: Sekretarz Miasta i Gminy
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:39:19
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:39:19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-07 15:07:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...