logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
minus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
   minus Przepisy prawne
   minus Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
   minus Informacje o wyrobach zawierających azbest
   minus Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


  1. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  2. UWAGA MIESZKAŃCY: BURMISTRZ SZCZEBRZESZYNA - OSTRZEGA
  3. UWAGA MIESZKAŃCY: Zawiadamiamy o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych od 01.01.2018 r. /NOWE ZASADY SEGREGACJI W GMINIE SZCZEBRZESZYN/
  4. Informujemy o konieczności dokonywania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania nowych okoliczności.


Informacja o sposobie i terminach płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności:

  • za I kwartał do 25 marca danego roku
  • za II kwartał do 25 czerwca danego roku
  • za III kwartał do 25 września danego roku
  • za IV kwartał do 24 grudnia danego roku

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy BS Szczebrzeszyn  konto nr: 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, na której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest wpłata.

Opłatę należy uiszczać z dołu bez wezwania.

STAWKI OPŁATY:

  • 12,00 zł / (za osobę miesięcznie) – opłata za odpady komunalne segregowane (odpady zbierane i odbierane selektywnie)
  • 24,00 zł / (za osobę miesięcznie) – opłata za odpady komunalne niesegregowane (odpady nie są zbierane i odbierane selektywnie)

Nazwa dokumentu: Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Ciurysek; Inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Ciurysek
Data wytworzenia informacji: 2013-04-19 15:23:03
Data udostępnienia informacji: 2013-04-19 15:23:03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-24 15:18:45

Wersja do wydruku...