logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
minus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty
   minus Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjno Kadrowy
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
   minus Referat Gospodarki Nieruchomościami
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Promocji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   plus Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


 • Kata informacyjna RSO-1 - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
 • Wniosek do karty RSO-1 - WIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
 • Kata informacyjna RSO-2 - ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
 • Formularz do karty RSO-2 - ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
 • Kata informacyjna RSO-3 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ARCHIWUM DOWODÓW OSOBISTYCH
 • Wniosek do karty RSO-3 - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ARCHIWUM DOWODÓW OSOBISTYCH
 • Kata informacyjna RSO-4 - UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
 • Wniosek do karty RSO-4 - WNIOSEK O UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

 • Kata informacyjna RSO-5 - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
 • Formularz do karty RSO-5 - ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO
 • Kata informacyjna RSO-6 - ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY
 • Formularz do karty RSO-6 - ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
 • Kata informacyjna RSO-7 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
 • Formularz do karty RSO-7 - ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
 • Kata informacyjna RSO-8 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
 • Formularz do karty RSO-8 - ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
 • Kata informacyjna RSO-9 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
 • Kata informacyjna RSO-10 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY
 • Kata informacyjna RSO-11 - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP
 • Formularz do karty RSO-11 - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP
 • Formularz do karty RSO-11 - ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
 • Kata informacyjna RSO-12 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
 • Formularz do karty RSO-12 - WNIOSEK O WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU,WYMELDOWANIU I OKRESACH ZAMELDOWANIA
 • Formularz do karty RSO-12 - WNIOSEK O WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O WSPÓLNYM ZAMELDOWANIU
 • Formularz do karty RSO-12 - WNIOSEK O WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PESEL
 • Kata informacyjna RSO-13 - UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL
 • Wniosek do karty RSO-13 - WNIOSEK O UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

 • Kata informacyjna RSO-14 - Uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
 • Wniosek do karty RSO-14 - Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
 • Kata informacyjna RSO-15 - Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 • Wniosek do karty RSO-15 - Wniosek o uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 • Kata informacyjna RSO-16 - Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby  za żołnierza samotnego
 • Wniosek do karty RSO-16 - Wniosek o uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby  za żołnierza samotnego

 • Kata informacyjna RSO-17 - Wydanie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Wniosek do karty RSO-17 - Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Kata informacyjna RSO-18 - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej
 • Wniosek do karty RSO-17 - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej
 • Kata informacyjna RSO-19 - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
 • Wniosek do karty RSO-19 - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
 • Oświadczenie do karty RSO-19 - OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Nazwa dokumentu: Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
Skrócony opis: Meldunki, dowody, wojsko, imprezy masowe, zgromadzenia
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Socha, inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Sawic, kierownik referatu
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2019-10-30 12:17:00
Data udostępnienia informacji: 2019-10-30 12:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-30 12:18:39

Wersja do wydruku...