logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
minus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty
   minus Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjno Kadrowy
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
   minus Referat Gospodarki Nieruchomościami
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Promocji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   plus Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Kata informacyjna SO-01 Uznanie żołnierza lub poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
Kata informacyjna SO-02 Uznanie żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Kata informacyjna SO-03 Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego
Kata informacyjna SO-04 Zameldowanie na pobyt stały
Kata informacyjna SO-05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Kata informacyjna SO-06 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Kata informacyjna SO-07 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Kata informacyjna SO-08 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Kata informacyjna SO-09 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Kata informacyjna SO-10 Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
Kata informacyjna SO-11 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Kata informacyjna SO-12 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
Kata informacyjna SO-13 Udzielenie informacji adresowych o osobach zameldowanych na terenie  Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
Kata informacyjna SO-14 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności /o zameldowaniu na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn/
Kata informacyjna SO-15 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy
Kata informacyjna SO-16 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wniosek F01/SO

Oświadczenie F02/SO
Oświadczenie F03/SO
Wniosek F04/SO
Oświadczenie F05/SO
Wniosek F-6/SO

Wniosek F-7/SO
Wniosek F-8/SO
Wniosek F-9/SO
Wniosek F-10/SO
Wniosek F-11/SO
Wniosek F-12/SO
Wniosek F-13/SO

Nazwa dokumentu: Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
Skrócony opis: Meldunki, dowody, poborowi
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Łaszkiewicz, inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Sawic, kierownik referatu
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2008-08-19 12:17:46
Data udostępnienia informacji: 2008-08-19 12:17:46
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-10 10:11:10

Wersja do wydruku...