logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Szczebrzeszyna
   minus Zastępca Burmistrza
   minus Sekretarz Miasta i Gminy
   minus Skarbnik
   plus Kadencja 2002-2018
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Bożena Malec

 1. Uchwała Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie nr XVI/114/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie nr XVI/115/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE
II. KIEROWNICTWO URZĘDU.

§ 10

Do zadań Skarbnika Miasta i Gminy należy w szczególności:

 1. Przygotowanie uchwał budżetowych i innych materiałów dotyczących gospodarki finansowej gminy wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej,
 2. Koordynacja prac przygotowawczych do opracowania projektu budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 3. Stała analiza wykorzystania środków budżetu gminy i na bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji oraz wnioskuje w sprawie zmian w budżecie,
 4. Sprawuje wewnętrzną kontrolę finansową i czuwa nad organizacją obiegu dokumentów finansowych,
 5. Sporządza sprawozdania finansowe oraz informacje opisowe z realizacji budżetu Gminy,
 6. Udziela bądź odmawia kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązania  finansowego,
 7. Kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych Gminy,
 8. Opracowuje regulamin wewnętrznej kontroli finansowej Gminy,
 9. Organizuje rozliczenia z osiedlami i sołectwami,
 10. Prowadzi kontrolę nad prawidłowością wykorzystania środków finansowych przekazanych przez organy Gminy jednostkom pozarządowym,
 11. Zapewnia prawidłowe prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy,
 12. Wypełnia obowiązki wynikające z przepisów prawnych dotyczących Gospodarki finansowej Gminy,
 13. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, bankiem finansującym, innymi bankami, funduszami,
 14. Wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza,

Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez:

 1. Referat Finansowy,
 2. Referat Podatkowy,
 3. Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nazwa dokumentu: Skarbnik
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Sekretarz Miasta i Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2006-09-15 12:59:33
Data udostępnienia informacji: 2006-09-15 12:59:33
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-24 11:50:59

Wersja do wydruku...