logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Szczebrzeszyna
   minus Zastępca Burmistrza
   minus Sekretarz Miasta i Gminy
   minus Skarbnik
   plus Kadencja 2002-2018
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


ORGANA WŁADZY > Burmistrz Szczebrzeszyna

Henryk Matej

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE

III. ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE KIEROWNICTWA ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU.
§6

1. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 3. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
 5. Organizowanie wykonania uchwał Rady,
 6. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. Reprezentowanie Gminy i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 8. Może upoważnić Zastępcę Burmistrza lub innych pracowników Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,
 9. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
 10. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu,
 11. Ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 12. Zatwierdzanie na wniosek kierowników zakresów czynności pracowników odpowiedzialności pracowników Urzędu,
 13. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez:

 • Zastępcę Burmistrza,
 • Sekretarza,
 • Skarbnika,
 • Radcę prawnego,
 • Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Referat Oświaty.
 • Stanowisko ds. BHP

Nazwa dokumentu: Burmistrz Szczebrzeszyna
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2006-03-30 12:09:00
Data udostępnienia informacji: 2006-03-30 12:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-22 13:14:23

Wersja do wydruku...