logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus WYBORY
   minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      minus Miejska Komisja Wyborcza w Szczebrzeszynie
      minus Kandydaci i statystyki
      minus Informacja o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.
      plus Składy obwodowych komisji wyborczych /terminy posiedzeń i szkoleń/
      minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zarządzonych
      minus Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
 w wyborach Burmistrza Szczebrzeszyna zarządzonych na dzień 21 pa
      minus OBWIESZCZENIE
 KOMISARZA WYBORCZEGO
 W LUBLINIE I
 z dnia 25 października 2018 r.
 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego. /gm. Szczebrzeszyn/.
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   minus Wybory parlamentarne 2019
   minus Wybory Prezydenta RP
   minus Wybory Prezydenta RP 28.06.2020
   minus Wybory samorządowe uzupełniające 2021
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


 1. Uchwała nr XL/279/18 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 2018-02-28 w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów.
 2. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
 3. Wyciąg z ustawy z dnia 5 stycznia 20011 r. - Kodeks Wyborczy  (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 
i 1089  oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138).
 4. Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu.
 5. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.
 6. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 7. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
 8. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
 9. Uchwała nr XLI/285/18 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 2018-03-26 w sprawie podziału miasta i gminy Szczebrzeszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 10. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 kwietnia 2018 r., w sprawie określenia warunków technicznych transmisji z lokalu wyborczego oraz rejestracji obrazu i dźwięku, w przypadku, gdy transmisja nie jest możliwa.
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 12. Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach stanowiącej podstawęustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 13. Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.

 14. Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 14 sierpnia 2018 r.w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Nazwa dokumentu: WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Zofia Wachowicz, inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Mazur; Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 12:33:02
Data udostępnienia informacji: 2018-03-06 12:33:02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-16 14:48:09

Wersja do wydruku...