logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      plus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Mapa strony:

RODO
   Klauzula Informacyjna
      Klauzula informacyjna RODO Zbiornik Wodny "Brody Małe"
      Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco
      Klauzula informacyjna o pretwarzaniu danych osobowych na terenie ściezki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz

ORGANA WŁADZY
   Burmistrz Szczebrzeszyna
      Zastępca Burmistrza
      Sekretarz Miasta i Gminy
      Skarbnik
      Kadencja 2002-2018
         Zastępca Burmistrza
         Sekretarz Miasta i Gminy
         Skarbnik
   Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
   Rada Miejska w Szczebrzeszynie
      Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
         2006
            Protokół Nr XLII/2006
            Protokół Nr XLIII/2006
            Protokół Nr XLIV/2006
            Protokół Nr XLIV/2006
            Protokół Nr XLVI/2006
            Protokół Nr XLVII/2006
            Protokół Nr XLVIII/2006
            Protokół Nr XLIX/2006
            Protokół Nr L/2006
            Protokół Nr LI/2006
            Protokół Nr I/2006
            Protokół Nr II/2006
            Protokół Nr III/2006
         2007
            Protokół Nr IV/2007
            Protokół Nr V/2007
            Protokół Nr VI/2007
            Protokół Nr VII/2007
            Protokół Nr VIII/2007
            Protokół Nr IX/2007
            Protokół Nr X/2007
            Protokół Nr XI/2007
            Protokół Nr XII/2007
            Protokół Nr XIII/2007
            Protokół Nr XIV/2007
            Protokół Nr XV/2007
            Protokół Nr XVI/2007
         2008
            Protokół Nr XVII/2008
            Protokół Nr XVIII/2008
            Protokół Nr XIX/2008
            Protokół Nr XX/2008
            Protokół Nr XXI/2008
            Protokół Nr XXII/2008
            Protokół Nr XXIII/2008
            Protokół nr XXIV/2008
            Protokół nr XXV/2008
            Protokół nr XXVI/2008
            Protokół Nr XVII/2008
            Protokół nr XVIII/2008
         2009
            Protokół nr XXIX/2009
            Protokół nr XXX/2009
            Protokół nr XXXI/2009
            Protokół nr XXXII/2009
            Protokół nr XXXIII/2009
            Protokół nr XXXIV/2009
            Protokół nr XXXV/2009
            Protokół nr XXXVI/2009
            Protokół nr XXXVII/2009
            Protokół nr XXXVIII/2009
            Protokół nr XXXIX/2009
            Protokół nr XL/2009
         2010
            Protokół nr XLI/2010
            Protokół nr XLII/2010
            Protokół nr XLIII/2010
            Protokół nr XLIV/2010
            Protokół nr XLV/2010
            Protokół nr XLVI/2010
            Protokół nr XLVII/2010
            Protokół nr XLVIII/2010
            Protokół Nr XLIX/2010
            Protokół Nr L/2010
            Protokół Nr LI/2010
            Protokół Nr I/2010
            Protokół Nr II/2010
         2011
            Protokół Nr IV/2011
            Protokół Nr V/2011
            Protokół Nr VI/2011
            Protokół Nr VII/2011
            Protokół Nr VIII/2011
            Protokół Nr IX/2011
            Protokół Nr X/2011
            Protokół Nr XI/2011
            Protokół Nr XII/2011
            Protokół nr XIII/2011
            Protokół Nr XIV/2011
            Protokół Nr XV/2011
         2012
            Protokół Nr XVI/2012
            Protokół Nr XVII/2012
            Protokół Nr XVIII/2012
            Protokół Nr XIX/2012
            Protokół Nr XX/2012
            Protokół nr XXI/2012
            Protokół nr XXII/2012
            Protokół nr XXIII/2012
            Protokół nr XXIV/2012
            Protokół nr XXV/2012
            Protokół nr XXVI/2012
            Protokół Nr XXVII/2012
         2013
            Protokół Nr XXVIII/2013
            Protokół Nr XXIX/2013
            Protokół Nr XXX/2013
            Protokół Nr XXXI/2013
            Protokół Nr XXXII/2013
            Protokół Nr XXXIII/2013
            Protokół Nr XXXIV/2013
            Protokół Nr XXXV/2013
            Protokół Nr XXXVI/2013
            Protokół Nr XXXVII/2013
            Protokół Nr XXXVIII/2013
            Protokół Nr XXXIX/2013
         2014
            Protokół Nr XL/2014
            Protokół Nr XLI/2014
            Protokół Nr XLII/2014
            Protokół Nr XLIII/2014
            Protokół Nr XLIV/2014
            Protokół Nr XLV/2014
            Protokół Nr XLVI/2014
            Protokół Nr XLVII/2014
            Protokół Nr XLVIII/2014
            Protokół Nr XLIX/2014
            Protokół Nr L/2014
            Protokół Nr I/2014
            Protokół Nr II/2014
         2015
            Protokół Nr III/2015
            Protokół Nr IV/2015
            Protokół Nr V/2015
            Protokół Nr VI/2015
            Protokół Nr VII/2015
            Protokół Nr VIII/2015
            Protokół Nr IX/2015
            Protokół Nr X/2015
            Protokół Nr XI/2015
            Protokół Nr XII/2015
            Protokół Nr XIII/2015
            Protokól nr XIV/2015
         2016
            Protokół Nr XV/2016
            Protokół Nr XVI/2016
            Protokół Nr XVII/2016
            Protokół Nr XVIII/2016
            Protokół Nr XIX/2016
            Protokół Nr XX/2016
            Protokół NR XXI/2016
            Protokół NR XXII/2016
            Protokół Nr XXIII/2016
            Protokół Nr XXIV/2016
            Protokół Nr XXV/2016
            Protokół nr XXVI/2016
         2017
            Protokół nr XXVII/2017
            Protokół nr XXVIII/2017
            Protokół nr XXIX/2017
            Protokół Nr XXX/2017
            Protokół nr XXXI/2017
            Protokół nr XXXII/2017
            Protokół nr XXXIII/2017
            Protokół nr XXXIV/2017
            Protokół nr XXXV/2017
            Protokół nr XXXVI/2017
            Protokół nr XXXVII/2017
            Protokół nr XXXVIII/2017
         2018
            Protokół nr XXXIX/2018
            Protokół nr XL/2018
            Protokół nr XLI/2018
            Protokół nr XLII/2018
            Protokół nr XLIII/2018
            Protokół nr XLIV/2018
            Protokół nr XLV/2018
            Protokół nr XLVI/2018
            Protokół nr XLVII/2018
            Protokół nr XLVIII/2018
            Protokół nr I/2018
            Protokół nr II/2018
         2019
            Protokół nr III/2019
            Protokół nr IV/2019
            Protokół nr V/2019
            Protokół nr VI/2019
            Protokół nr VII/2019
            Protokół nr VIII/2019
            Protokół nr IX/2019
            Protokół nr X/2019
         2020
            Protokół nr XI/2020
            Protokół nr XII/2020
            Protokół nr XIII/2020
            Protokół nr XIV/2020
            Protokół nr XV/2020
            Protokół nr XVI/2020
      Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
      Interpelacje i zapytania
         Interpelacje i zapytania 2019
         Interpelacje i zapytania 2020
         Interpelacje i zapytania 2021

URZĄD MIEJSKI
   Godziny pracy
   Regulamin organizacyjny
   Struktura organizacyjna
   Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
      Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty
      Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
      Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjno Kadrowy
      Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
      Referat Gospodarki Nieruchomościami
      Sprawy załatwiane przez Referat Promocji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
      Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy
         Wzory deklaracji obowiązujące do 30.06.2019 r.
   Wykaz numerów telefonów
   Kontrole przeprowadzone w urzędzie
   Rejestry, ewidencje, archiwa
      Referat Spraw Organizacyjno–Administracyjnych
      REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
      URZĄD STANU CYWILNEGO
      REFERAT OŚWIATY

MIASTO I GMINA
   Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
   Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
      Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn za rok 2018
      Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn za rok 2019
   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
   Podatki, opłaty za wodę i ścieki
      Stawki podatkowe
         Stawki obowiązujące w roku 2018
         Informacja dla podatników na rok 2018
         Stawki obowiązujące w roku 2019
         Informacja dla podatników na rok 2019
         Informacja dla podatników na rok 2020
         Informacja dla podatników na rok 2021
      Interpretacje przepisów prawa podatkowego
         PD.3129.6.21.2017 dot. wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
      Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczebrzeszyn.
      Jak załatwić sprawę
   Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
      Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
      Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie sp. z o.o. /ZGK/
      Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie
      Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie
      Szkoły i przedszkola
         Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie
         Szkoła Podstawowa w Bodaczowie
         Szkoła Podstawowa w Wielączy
         Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
         Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie
      Stowarzyszenia działające na terenie gminy
         Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
         Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie
         Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii
         Stowarzyszenie na Rzecz Recyklingu i Edukacji Ekologicznej w Szczebrzeszynie
         Stowarzyszenie Sportowe "Sanus" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie
         Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości "Roztocze"
         Stowarzyszenie Miłośników Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
         Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna
         Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „BUSHIDO” Szczebrzeszyn
      Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
      Centrum Sportu i Rekreacji
   Działalność telekomunikacyjna
      Zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.
   INFORMACJE O ŚRODOWISKU
      Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn.
      Program Ochrony Środowiska Gminy Szczebrzeszyn
      Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
      Informacja o Poziomach Recyklingu w Gminie Szczebrzeszyn osiągniętych w 2012 r. – przez Gminę i Podmiot odbierający odpady
      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
   Budżet
      Sprawozdania budżetowe
         Sprawozdania budżetowe 2010
         Sprawozdania budżetowe 2011
         Sprawozdania budżetowe 2012
         Sprawozdania budżetowe 2013
         Sprawozdania budżetowe 2014
         Sprawozdania budżetowe 2015
         Sprawozdania budżetowe 2016
         Sprawozdania budżetowe 2017
         Sprawozdania budżetowe 2018
         Sprawozdania budżetowe 2019
         Sprawozdania budżetowe 2020
      Sprawozdania finansowe
         Sprawozdania finansowe 2018
         Sprawozdania finansowe 2019
   KONSULTACJE SPOŁECZNE
      Aktualne
         Zarządzenie nr ROK.0050.256.2020
      Zakończone
         Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
         Zarządzenie 153/17 z dnia 2017-11-08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalno
         Zarządzenie  157.2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zak
         Konsultacje społeczne dot. wyboru nowej nazwy dla ulicy o dotychczasowej nazwie ulica Wyzwolenia.
   GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
      Przepisy prawne
      Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
      Informacje o wyrobach zawierających azbest
      Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032
   PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021

INNE
   Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
      2017
         Petycja nr 1.2017
      2019
         SOK.152.3.2019 Wniosek dot. redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.
         SOK.152.4.2019 Wniosek dot. modernizacji parku maszynowego w celu zwiększenia udziału paliw ekologicznych.
         ROK.152.1.2019 Wniosek dot. informacji publicznej
         ROK.152.2.2019 Wniosek dot. redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.
      2020
         ROK.1431.37.2020 dot. środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody.
         ROK.152.6.2020 dot. walka z epidemią SARS-CoV-2 "COVID-19"
         ROK.1431.77.2020 dot. bezpieczeństwa informacji
   Informacje o działalności lobbingowej
   CEIDG; Działalność gospodarcza
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
      kadencja 2014-2018
         Oświadczenia majątkowe za rok 2017
         Oświadczenia majątkowe /2 m-ce przed upływem kadencji/
      kadencja 2018-2023
         Oświadczenia majątkowe /30 dni od dnia złożenia ślubowania/
         Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Szczebrzeszyna
         Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r./
         Oświadczenia majątkowe /wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r./
   WYBORY
      WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
         Miejska Komisja Wyborcza w Szczebrzeszynie
         Kandydaci i statystyki
         Informacja o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.
         Składy obwodowych komisji wyborczych /terminy posiedzeń i szkoleń/
            Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
            Szkolenia obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 października 2018 r.
         Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zarządzonych
         Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
 w wyborach Burmistrza Szczebrzeszyna zarządzonych na dzień 21 pa
         OBWIESZCZENIE
 KOMISARZA WYBORCZEGO
 W LUBLINIE I
 z dnia 25 października 2018 r.
 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego. /gm. Szczebrzeszyn/.
      Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
      Wybory parlamentarne 2019
      Wybory Prezydenta RP
      Wybory Prezydenta RP 28.06.2020
      Wybory samorządowe uzupełniające 2021
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Deklaracja dostępności
   Zbiornik wodny "Brody Małe"