logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2020 - 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie i podanie do publicznej wiadomości zespołu koordynatorów ds. dostępności

Kierownik jednostki, administrator systemów informatycznych

Zamieszczenie informacji na stronie BIP

wrzesień 2020

2.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

Zespół koordynatorów

Opracowanie planu działania 

wrzesień 2020

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

  1. architektonicznej
  2. cyfrowej
  3. informacyjno-komunikacyjnej

Zespół koordynatorów

Podanie na stronie internetowej https://szczebrzeszyn.pl oraz BIP informacji adresowych kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

Realizacja 

w całym okresie działania

4.

Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne.

Zespół koordynatorów 

podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP informacji wynikającej z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego.

grudzień 2020

5.

Analiza stanu budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów ustawy

Zespół koordynatorów

Przegląd i analiza stanu dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, aby budynek Urzędu Miejskiego względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informatycznym spełniał minimalne wymagania wynikające z przepisów –art. 6 ustawy 

grudzień 2020

6

Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zespół koordynatorów 

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów

Grudzień 2020 

Czerwiec 2021 

7

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Zespół koordynatorów

Uzyskanie danych

w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad.

luty 2021

8

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie  z art.11 ustawy.

Zespół koordynatorów

Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków i przekazanie Wojewodzie Lubelskiemu a następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.szczebrzeszyn.pl

marzec 2021

 

Opracował:                                                                                         Zatwierdził: Henryk Matej

Maria Loc-Oczkoś

Koordynator ds. dostępności

14.12.2020

 

Załączniki do pobrania: 2020-12-16 14:34:16 - Treść dokumentu - skan pdf (108.41 kB)

Nazwa dokumentu: PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Loc-Oczkoś, Sekretarz Miasta i Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Matej; Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2020-12-16 14:25:44
Data udostępnienia informacji: 2020-12-16 14:25:44
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 14:39:36

Wersja do wydruku...