logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
   minus Referat Spraw Organizacyjno–Administracyjnych
   minus REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
   minus URZĄD STANU CYWILNEGO
   minus REFERAT OŚWIATY
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Referat Spraw Organizacyjno–Administracyjnych

 • rejestr korespondencji w tym podań, faktur, rachunków
 • rejestr akt znajdujących się w archiwum
 • rejestr zakupionych i wydanych materiałów biurowych
 • rejestr środków czystości
 • rejestr pieczęci urzędowych
 • książka kontroli
 • ewidencja stosowanych systemów i programów
 • ewidencja baz danych
 • rejestr uprawnień dostępu do danych
 • rejestr licencji oprogramowania
 • rejestr - archiwizowanie danych z pamięci serwerów sieciowych
 • ewidencja pracowników
 • ewidencja wydanych upoważnień
 • ewidencja delegacji służbowych

nie udostępniane, prowadzone na potrzeby Urzędu

 • rejestr uchwał Rady Miejskiej
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr radnych Rady Miejskiej
 • rejestr rad sołeckich i osiedlowych

udostępniane na wniosek

 • rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

udostępniane telefonicznie lub pisemnie na pisemny wniosek

 • rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

udostępniane na wniosekREFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

 

 • ewidencja ludności
 • ewidencja dowodów osobistych
 • rejestr wyborców

udostępniane po złożeniu pisemnego wnioskuURZĄD STANU CYWILNEGO

 

 • ewidencja aktów stanu cywilnego  

odpisy wydawane na pisemny wniosek

 


REFERAT OŚWIATY

 • rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 • rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  wydawane na pisemny wniosek
 • rejestr zgłoszeń zawarcia umów z młodocianymi pracownikami
  ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne
  wydawane na pisemny wniosek, telefonicznie

Nazwa dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Loc-Oczkoś; Sekretarz Miasta i Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2006-04-11 14:38:46
Data udostępnienia informacji: 2006-04-11 14:38:46
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-21 09:52:24

Wersja do wydruku...