logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
minus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty
   minus Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjno Kadrowy
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
   minus Referat Gospodarki Nieruchomościami
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Promocji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy
      minus Wzory deklaracji obowiązujące do 30.06.2019 r.
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Wykaz druków
 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - Zalacznik1.pdf  
 2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - Zalacznik2.pdf
 3. Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - Zalacznik3.pdf
 4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) - Zalacznik4.pdf 
 5. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) - Zalacznik5.pdf
 6. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) - Zalacznik6.pdf
 7. Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) - Zalacznik7.pdf
 8. Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) - Zalacznik8.pdf 
 9. Deklaracja na podatek leśny (DL-1) - Zalacznik9.pdf
 10. Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - Zalacznik10.pdf 
 11. Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - Zalacznik11.pdf
 12. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) - Zalacznik12.pdf
 13. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1/A) - Załącznik 13.pdf
 14. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Załączmik14
 15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik15
 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie - Załącznik16
 17. Wniosek o  zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów - Załącznik17

Nazwa dokumentu: Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Kierownik Referatu Podatkowego
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Ciurysek
Data wytworzenia informacji: 2011-01-03 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-01-03 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 11:09:03

Wersja do wydruku...