logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE
   plus Aktualne
   minus Zakończone
      minus Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
      minus Zarządzenie 153/17 z dnia 2017-11-08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalno
      minus Zarządzenie  157.2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zak
      minus Konsultacje społeczne dot. wyboru nowej nazwy dla ulicy o dotychczasowej nazwie ulica Wyzwolenia.
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn, do konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Plac Kościuszki 1.

Uwagi można składać na formularzu konsultacji programu rocznego w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych dwojako:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie Plac Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl

W terminie do 12.12.2014 r. decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.
Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Załączniki do pobrania:

  1. Formularz Konsultacji Projektu rocznego programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  2. Program współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2015

Nazwa dokumentu: Aktualne
Skrócony opis: Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Tyszko; inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Mazur; Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2014-11-28 12:02:00
Data udostępnienia informacji: 2014-11-28 12:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-01 11:14:14

Wersja do wydruku...