logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Przetargi:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Nr ogłoszenia: 250558-2015.

Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Gminy Szczebrzeszyn:

 1. Uchwała Nr II/7/2014 RM w Szczebrzeszynie z dnia  29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015;
 2. Uchwała RIO w Lublinie Nr RIO –Z-I-0032/12/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2015;
 3. Uchwała Nr II/6/2014 RM w Szczebrzeszynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 4. Uchwała RIO w Lublinie Nr RIO–Z-I-0037/12/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu  wieloletniej prognozy finansowej;
 5. Uchwała RIO w Lublinie Nr RIO–Z-I-0038/12/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu
 6. Uchwała Nr X/62/2015 RM w Szczebrzeszynie z dnia  31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
 7. Uchwała Nr X/63/2015 RM w Szczebrzeszynie z dnia 31 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r.;
 9. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r.;
 10. Sprawozdanie Rb-N okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r.;
 11. Sprawozdanie Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r.;
 12. Sprawozdanie Rb-Z okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r.;
 13. Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r.;
 14. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu wydatków budżetowych  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r.;
 15. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu wydatków budżetowych  za okres od początku roku do dnia  31 grudnia 2014r.
 16. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r.;
 17. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r;
 18. Zarządzenie nr 90/2015 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
 19. Uchwała RIO w Lublinie Nr RIO–Z-I-0033/12/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
 20. Zestawienie aktualnie spłacanych kredytów i pożyczek.
 21. Decyzja w sprawie nadania numeru NIP
 22. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 23. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Szczebrzeszyna
 24. Uchwała Nr XVI/115/2012 RM w Szczebrzeszynie z dnia  26 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
 25. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Szczebrzeszyn kredytu  w  wysokości 1.800.000zł. przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Załączniki do pobrania: 2015-09-24 11:26:18 - Treść ogłoszenia nr 250558-2015 (352.44 kB)
2015-09-24 11:28:17 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (226.13 kB)
2015-09-24 11:32:08 - Załącznik nr 1 (25.24 kB)
2015-09-24 11:32:47 - Załącznik nr 2 (13.32 kB)
2015-09-24 11:33:05 - Załącznik nr 3 (13.36 kB)
2015-09-24 11:33:24 - Załącznik nr 4 (12.84 kB)
2015-09-24 11:33:48 - Załącznik nr 5 (18.25 kB)

Nazwa dokumentu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań… Nr ogłoszenia: 250558-2015.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Malec; Skarbnik Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Mazur; Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2015-09-24 10:54:04
Data udostępnienia informacji: 2015-09-24 10:54:04
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-24 11:35:30

Wersja do wydruku...