logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus Działalność telekomunikacyjna
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Przetargi: 2020 > wrzesień > 2020-09-24
Przebudowa drogi gminnej nr 110345 L ul. Złota w Szczebrzeszynie

Załączniki do pobrania: 2020-09-24 14:20:15 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1.52 MB)
2020-09-24 14:21:08 - Treść Ogłoszenia nr 586780-N-2020 (944.89 kB)
2020-09-24 14:22:00 - Załącznik nr 1a - projekt budowlano - wykonawczy (branża drogowa) (3.10 MB)
2020-09-24 14:22:47 - Załącznik nr 1b - Projekt budowlano-wykonawczy (branża sanitarna) (5.38 MB)
2020-09-24 14:23:25 - Załącznik nr 1c - przedmiary robót (branża drogowa) (121.10 kB)
2020-09-24 14:23:58 - Załącznik nr 1d - przedmiary robót (branża sanitarna) (329.63 kB)
2020-09-24 14:25:15 - Załącznik nr 1e - STWiOR (branża drogowa) (4.54 MB)
2020-09-24 14:25:48 - Załącznik nr 1f - STWiOR (branża sanitarna) (323.03 kB)
2020-09-24 14:26:27 - Załącznik nr 1g - Projekt Stałej Organizacji Ruchu (1.52 MB)
2020-09-24 14:36:35 - Załącznik nr 2 - projekt umowy (53.85 kB)
2020-09-24 14:36:52 - Załącznik nr 3 - formularz ofertowy (79.50 kB)
2020-09-24 14:37:08 - Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (22.04 kB)
2020-09-24 14:37:24 - Załącznik nr 5 - oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (21.60 kB)
2020-09-24 14:37:49 - Załącznik nr 6 - oświadczenie o grupie kapitałowej (49.00 kB)
2020-09-24 14:38:16 - Załącznik nr 7 - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych (25.66 kB)
2020-09-24 14:38:34 - Załącznik nr 8 - zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (18.82 kB)
2020-10-02 14:22:21 - Odpowiedzi na pytania (88.07 kB)
2020-10-02 15:16:03 - Odpowiedzi na pytania (88.07 kB)
2020-10-12 14:00:33 - Informacja o treści złożonych ofert (77.34 kB)

Nazwa dokumentu: Przebudowa drogi gminnej nr 110345 L ul. Złota w Szczebrzeszynie
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Trochimiuk, kierownik referatu
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Matej, Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Kustosz
Data wytworzenia informacji: 2020-09-24 13:18:25
Data udostępnienia informacji: 2020-09-24 13:18:25
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-12 14:00:36

Wersja do wydruku...